Skup Stali Manganowej

W RMC Polska Sp. z o.o. skupujemy złom stali manganowej.

Stal manganowa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ścieranie i jest wykorzystywana głównie w górnictwie

Z uwagi na swoje właściwości, stal manganowa (Hadfielda) jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu. Wśród znanych i popularnych sposobów zagospodarowania stali manganowej wymienia się:

  • elementy maszyn górniczych, np. gąsienice koparek,
  • elementy maszyn i urządzeń służących do celów wydobywczych, np. kruszarki urobku skalnego,
  • elementy maszyn stosowanych do mielenia szkła i węgla, np. młyny kulowe,
  • rozjazdy kolejowe,
  • kraty stosowane w więziennictwie.

W RMC Polska stosujemy dwa sorty stali manganowej uzależnione od składu chemicznego

  • Stal Manganowa o składzie Mn min 11%, Cr max 1% (wsad 1000/500/200)
  • Stal Manganowa o składzie Mn min 11%, Cr min 1-2% (wsad 1000/500/200)